آرشیو ماهانه: آذر ۱۳۹۵

13950925_tarasheh

آزمایشگاه روی تراشه‌ای برای شناسایی سریع و دقیق باکتری

یک گروه تحقیقاتی در اروپا اقدام به ساخت تراشه‌ای کردند که می‌تواند باکتری مولد بیماری لژیونر را از بین ببرد. این بیماری ریوی در صورت پیشرفت به ذات الریه تبدیل می‌شود. شیوع بیماری لژیونر...