پرینت پرینت

تحول در تحقیقات پوست با چاپگر سه بعدی زیستی

محققان دانشگاه پلیموث انگلیس یک چاپگر سه بعدی زیستی ساختند که امکان آزمایش کارکردهای سلامت محور گیاهان ساحلی روی پوست انسان را برای محققان فراهم می کند.

این فناوری جدید امکان شبیه سازی پوست را با ویژگی هایی بسیار نزدیک به واقعیت فراهم کرده و امکان بررسی آثار مواد مختلف بر بافت و سلول ها را در اختیار می گذارد، همچنین زمینه را برای تولید یک مدل استاندارد جهانی از «اندام روی تراشه» به منظور آزمایش مواد آرایشی و بهداشتی فراهم می کند.
ساخت این چاپگر سه بعدی نقطه اغازین راهی است که انتظار می رود به توسعه مدل هایی از پوست انسان با تمام ویژگی های پوست طبیعی منجر شود.
درحال حاضر بسیاری از شرکت های آرایشی و بهداشتی از عصاره علف دریایی و گیاهان ساحلی برای ساخت محصولات خود بهره می گیرند. اما به دلیل فقدان تحقیقات گسترده در این زمینه، اطلاعات چندانی در این رابطه وجود ندارد. این در حالی است که هر روز بر میزان تقاضا برای مواد آرایشی طبیعی و مبتنی بر عصاره گیاهان، افزوده می شود.
به گفته محققان، این فناوری امکان تولید پوست های مصنوعی را به عنوان پلتفرمی برای آزمایش انواع محصولات آرایشی، خواص ضدپیری و میزان حفاظت از پوست مواد آرایشی و بهداشتی را در برابر اشعه ماوراء بنفش خورشید فراهم می کند.
محققان امیدوارند با استفاده از این فناوری روزی بتوانند پوست زنده را چاپ کنند.

شاید این مطالب را هم دوست داشته باشید