پرینت پرینت

مدل بومی ساخت ایمپلنت دندان طراحی شد

محققان دانشگاه صنعتی امیرکبیر به مطالعه و طراحی ایمپلنت دندانی با هدف بهبود عملکرد ایمپلنت ها و یافتن مدلی بومی و بهینه در این حوزه موفق شدند.

مجری طرح «مطالعه معیارهای طراحی ایمپلنت دندانی با استفاده از مدل سازی اجزاء محدود، روش بهینه سازی و تکنیک های آزمایشگاهی» و «بهبود عملکرد ایمپلنت دندانی و یافتن یک مدل بهینه و ایده آل برای آن جهت عملکرد بهتر و احتمال شکست کمتر» اظهار داشت: با توجه به سهم بالای واردات ایمپلنت دندانی و عدم کیفیت کافی مدل های بومی، درصدد بر آمدیم که یک مدل ایده ال طراحی کنیم تا در آینده به ساخت این مدل و توسعه تولید داخلی آن پرداخته شود.
مریم گرامی زاده افزود: برای انجام این پروژه علاوه بر یک مدل موجود در بازار، دو طرح پیشنهادی برای پروژه های ایمپلنت طراحی و مدلسازی کردیم که با مقایسه این سه مدل توسط دو روش یعنی شبیه سازی نرم افزاری و تست های آزمایشگاهی، یک مدل به عنوان مدل بهینه معرفی شد.
براساس گزارش روابط عمومی دانشگاه امیرکبیر، این محقق افزود: در بخش نرم افزاری، ساخت مدل سه بعدی ایمپلنت ها و انجام یک مدل سازی دقیق و نزدیک به واقعیت نیاز به دقت و مهارت بالایی داشت و انجام تحلیل های خستگی به دلیل حجم زیاد محاسبات بسیار زمان گیر بود؛ در بخش آزمایشگاهی ساخت مدل ها چالش اصلی بود که باید با دقت بسیار بالایی ساخته می شد.
به گفته وی، مرحله بعدی این طرح می تواند ساخت مدل انتخاب شده به صورت انبوه و مناسب بازار باشد.

منبع: روابط عمومی دانشگاه امیرکبیر

شاید این مطالب را هم دوست داشته باشید