پرینت پرینت

ساخت ربات هایی از جنس دی ان ای با قابلیت متابولیسم مصنوعی

پژوهشگران دانشگاه کورنل آمریکا با استفاده از دی ان ای مصنوعی، ربات هایی طراحی کردند که از قابلیت های انسانی، چون متابولیسم و رشد، برخوردارند.

به گزارش واحد خبری مرکز هدایت زیست فناوری سازمان بسیج علمی آذربایجان شرقی، ساخت ربات هایی از جنس دی ان ای چیز جدیدی نیست. دانشمندان پیش تر نیز نانوربات هایی را با قابلیت از بین بردن تومورهای بدخیم ساخته و ارگان هایی را از سلول های بنیادی رویانده بودند که در درمان بیماری های مزمن موثرند.

نقطه تمایز ربات های طراحی شده توسط پژوهشگران دانشگاه کرنل در این است که این ربات ها رفتار تقریبا مشابهی با دی ان ای واقعی از خود نشان می دهند؛ به این معنا که متابولیسم خود را داشته، انرژی می سوزانند، تکامل می یابند، رشد می کنند و می میرند.
در ساخت این ربات های خودسازمانده، از ۵۵ واحد از نوکلئوتیدهای سازنده دی ان ای انسان استفاده شده که دانشمندان با تکرار آن زنجیره ای مشابه دی ان ای واقعی ساخته اند. به کارگیری متابولیسم مصنوعی در دی ان ای ساخته شده، نیز امکان سوخت و ساز و بازسازی را به این زیست ماده داده است.
اگرچه ماشین های شبه زنده کنونی پیچیدگی زیادی ندارند اما پژوهشگران بر این باورند که نتیجه تحقیقات آن ها از آینده ای نوید می دهد که در آن ربات های پیشرفته ای ساخته خواهند شد که نه تنها مثل انسان ها سوخت و ساز می کنند و سلول هایی خواهند داشت که رشد کرده و از بین می روند، بلکه قابلیت بازتولید خود را نیز دارند.
یافته های حاصل از این تحقیقات همچنین می تواند به پیشرفت شاخه رباتیک، تشخیص پاتوژن ها و ساخت نانومواد هیبریدی کمک کند.
گزارش جزئیات این پژوهش در مجله Science Robotics منتشر شده است.

منبع: پایگاه اینترنتی «تک تایمز»

شاید این مطالب را هم دوست داشته باشید