پرینت پرینت

انتشار عناوین طرح های مصوب حوزه زیست فناوری سازمان بسیج علمی، پژوهشی و فناوری آذربایجان شرقی

از جمله خدمات سازمان بسیج علمی استان حمایت از طرح های علمی حوزه های مختلف از جمله زیست فناوری می باشد. بر این اساس مرکز هدایت زیست فناوری سازمان بسیج علمی، پژوهشی و فناوری آذربایجان شرقی جهت بهره مندی مخاطبان اقدام به انتشار عناوین طرح های مورد حمایت و مصوب حوزه زیست فناوری تا تاریخ حاضر نموده است. جهت دریافت لیست عناوین می توانید از بخش زیر اقدام نمایید.

Button2

شاید این مطالب را هم دوست داشته باشید