پرینت پرینت

سرنگ ضد خونریزی

این سرنگ می تواند خونریزی جراحت مربوط به گلوله را طی ۱۵ ثانیه قطع کند.

به گزارش واحد خبری مرکز هدایت زیست فناوری سازمان بسیج علمی استان، این سرنگ که XTAT ۳۰ نام دارد، مملو از اسفنج های ریز است. به همین دلیل می توانند خونریزی داخل زخم را متوقف کنند. هر سرنگ قابلیت جذب حدود نیم لیتر خون را دارد.

سازمان غذا و داروی آمریکا XTAT ۳۰ را برای مصرف آزاد دانسته است. اما می توان در موارد جراحت های خطرناک نیز از آن استفاده کرد. به گفته خالق این سرنگ، XTAT ۳۰ راه حلی ساده برای یک مشکل بسیار پیچیده است.

منبع: مهر

شاید این مطالب را هم دوست داشته باشید