پرینت پرینت

ساز و کار حمایت از طرح های پژوهشی

 یکی از اهم خدمات مرکز هدایت، حمایت از طرح های پژوهشی حوزه زیست فناوری می باشد. برای آشنایی با حمایت های مراکز هدایت و حمایت سازمان، می توانید فایل زیر را دریافت کرده و مطالعه نمایید.       

  •  مراحل حمایت مرکز هدایت زیست فناوری      دانلود

در ادامه فرم های لازم جهت ارائه اطلاعات طرح های فردی و گروهی جهت ارسال اطلاعات تکمیلی طرح های مخاطبان قرار داده شده است.

کسانی که مایلند از کمک های مادی و معنوی مرکز هدایت بهره مند شوند، لازم است فرم های مورد نیاز را از لینک های زیر دریافت کرده و پس از تکمیل آن ها، موارد را به ایمیل مرکز هدایت به نشانی info@bio.belmi.ir  ارسال نمایند.

  • فرم طرح های فردی                       دانلود
  • فرم طرح های گروهی                    دانلود

شاید این مطالب را هم دوست داشته باشید