درباره ما

تأسیس مراکز هدایت با محوریت پژوهشی و دانش بنیان از جمله ابتکارات سازمان بسیج علمی، پژوهشی و فناوری آذربایجان شرقی بوده است. یکی از این مراکز هدایت که آغاز پرقدرتی داشته است مرکز هدایت زیست فناوری می باشد. این مرکز هدایت پس از بررسی های کارشناسی و جلسات فشرده با حضور مسئولین مربوطه در سازمان بسیج علمی و همچنین اساتید بسیجی حوزه زیست فناوری در اواسط سال ۱۳۹۳ تأسیس شد. از جمله اهداف اصلی از تأسیس این مرکز هدایت می توان به ایجاد شبکه نخبگان و اساتید بسیجی حوزه زیست فناوری، شبکه سازی شرکت های دانش بنیان حوزه زیست فناوری و ایجاد ارتباط و همکاری دانشگاه و صنعت در حوزه زیست فناوری اشاره کرد.

مرکز هدایت زیست فناوری سازمان بسیج علمی، پژوهشی و فناوری آذربایجان شرقی در محل دانشکده علوم زیستی دانشگاه تبریز مستقر می باشد.