مرکز هدایت زیست فناوری سازمان بسیج علمی، پژوهشی و فناوری آذربایجان شرقی

13970323_NewTech

محققان فناوری جدیدی برای چاپ بافت زیستی ابداع کردند

گروهی از محققان دانشگاه کالیفرنیا، تکنیک جدیدی را برای چاپ بافت های زیستی با استفاده از مواد ترکیبی ابداع کردند. به گزارش واحد خبری مرکز هدایت زیست فناوری سازمان بسیج علمی آذربایجان شرقی، اکنون...

13970323_Nor

کشف الگوی منحصر به‌ فرد “شلیک نورون‌ها” در “مغز دوم”

پژوهشگران استرالیایی موفق شده‌اند برای نخستین بار، الگوی منحصر به‌ فردی از “شلیک نورون‌ها” را در سیستم عصبی روده یا همان “مغز دوم” ارائه دهند. به گزارش واحد خبری مرکز هدایت زیست فناوری سازمان...

13970322_Tokh

طراحی یک زیست حسگر برای تشخیص زودهنگام سرطان تخمدان

محققان دانشگاه کردستان موفق به ساخت آزمایشگاهی آپتاحسگری شده‌اند که می‌تواند بروز سرطان تخمدان را در مراحل ابتدایی و تنها از طریق بررسی نمونه‌ خون افراد تشخیص دهد. این آپتاحسگر، طراحی ساده‌ای داشته و...

13970220_DNA

همکاری مشترک برای توسعه‌ی توالی‌سنجی DNA

برای یافتن جهش‌های ژنتیکی بسیار کوچک، دو شرکت جنوکس و بیونانوژنومیکس همکاری مشترکی آغاز کردند تا با ترکیب فناوری‌های یکدیگر، ابزاری دقیقی به‌منظور توالی‌سنجی DNA ارائه کنند. جنوکس، یکی از شرکت‌های فعال در حوزه‌ی...