برچسب: بیورآکتور هوشمند

13980222_BioR

متخصصان ایرانی دستگاه «بیورآکتور» هوشمند ساختند

دستگاه «بیورآکتور هوشمند» برای نخستین بار در دنیا توسط متخصصان ایرانی در دانشگاه علوم پزشکی، خدمات بهداشتی و درمانی قزوین ساخته شد. به گزارش واحد خبری مرکز هدایت زیست فناوری سازمان بسیج علمی استان،...